Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10370
Title: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Đoàn, Thị Thùy Dung
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Đông Á
Chi nhánh Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích huy động vốn của Ngân hàng Thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10370
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiThuyDung.TT.pdfTóm tắt1.97 MBAdobe PDFView/Open
DoanThiThuyDung.TV.pdfToàn văn10.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.