Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10371
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Phương Thảo
Advisor: Đinh, Thị Lệ Trâm, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ thẻ ngân hàng
Ngân hàng Đông Á
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 142 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10371
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt1.71 MBAdobe PDFView/Open
HoangThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn6.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.