DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >

Kế toán : [372]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với Hệ thống Thông tin Kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính ổn định duy trì lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

 Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng

 Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Xăng dầu Bình Định

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback