Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10516
Title: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Văn Khoa
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực; Chương 2.Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10516
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoVanKhoa.TT.pdfTóm tắt307.15 kBAdobe PDFView/Open
VoVanKhoa.TV.pdfToàn văn709.99 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.