DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >

Tài chính - Ngân hàng : [573]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Giải pháp phát triển hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2011-2015

 Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

 Hoàn thiện công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng

 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt- Chi nhánh Đà nẵng

 Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback