Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10517
Title: Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định
Authors: Võ, Thị Thu Thảo
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Hạn chế rủi ro kinh doanh thẻ
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Bình Định
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 153 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định; Chương 3.Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10517
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiThuThao.TT.pdfTóm tắt503.95 kBAdobe PDFView/Open
VoThiThuThao.TV.pdfToàn văn18.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.