Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10431
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Đức Tài
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Nam Việt, Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 123 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10431
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhDucTai.TT.pdfTóm tắt509.38 kBAdobe PDFView/Open
HuynhDucTai.TV.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.