Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10514
Title: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
Authors: Đỗ, Thị Quế Minh
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Quản trị rủi ro lãi suất
Ngân hàng TMCP Phương Đông
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 101 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng Thương mại; Chương 2.Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông; Chương 3.Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10514
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiQueMinh.TT.pdfTóm tắt202.5 kBAdobe PDFView/Open
DoThiQueMinh.TV.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.