DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >

Kinh tế phát triển : [413]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Kon Tum

 Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 Phát triển cây Sắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Phát triển hợp tác xã trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback