DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >

Kinh tế phát triển : [429]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phát triển nguồn nhân lực trong ngành y tế tại huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình

 Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

 Phát triển nguồn nhân lực y tế thành phố Kon Tum

 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback