DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >

Kinh tế phát triển : [445]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

 Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể để phân tích tác động của sự biến động giá xăng dầu đến các ngành kinh tế Việt Nam

 Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

 Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động tại thành phố Đà Nẵng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback