Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10462
Title: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê, Nguyễn Phương Thảo
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
nhân tố ảnh hưởng
Nhu cầu vốn lưu động
Doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 154 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về nhu cầu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Thiết kế nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10462
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNguyenPhuongThao.TT.pdfTóm tắt1.28 MBAdobe PDFView/Open
LeNguyenPhuongThao.TV.pdfToàn văn2.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.