Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10471
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên
Authors: Lê, Thị Kim Anh
Advisor: Trần, Đình khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Nhân tố ảnh hưởng
Khách hàng gửi tiền tiết kiệm
Quyết định lựa chọn ngân hàng
Phú Yên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10471
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKimAnh.TT.pdfTóm tắt286.25 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKimAnh.TV.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.