Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10504
Title: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 101 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10504
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLanAnh.TT.pdfTóm tắt405.52 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLanAnh.TV.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.