Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10505
Title: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Ly
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động
Công ty TNHH Công nghiệp Dearyang Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về nâng cao động lực thúc đẩy người lao động trong các doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam; Chương 3.Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Dearyang Việt Nam thời gian đến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10505
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDieuLy.TT.pdfTóm tắt303.03 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiDieuLy.TV.pdfToàn văn1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.