Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10470
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Bình
Authors: Vũ, Thị Hằng Nga
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp
BIDV Quảng Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 140 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Quảng Bình; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Quảng Bình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10470
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThiHangNga.TT.pdfTóm tắt523 kBAdobe PDFView/Open
VuThiHangNga.TV.pdfToàn văn2.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.