Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10432
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm phân bón tại Công ty Cổ phần Danacam trên thị trường miền Trung Tây Nguyên
Authors: Cao, Thái Ánh
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Phân bón
Quản trị kênh phân phối sản phẩm
Công ty Cổ phần Danacam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm phân bón tại Công ty Cổ phần Danacam trên thị trường miền Trung - Tây Nguyên; Chương 3.Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm phân bón của Công ty Cổ phần Danacam trên thị trường miền Trung-Tây Nguyên.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10432
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoThaiAnh.TT.pdfTóm tắt480.88 kBAdobe PDFView/Open
CaoThaiAnh.TV.pdfToàn văn1.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.