Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10242
Title: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Phương Dung
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Tiền gửi
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động nhận tiền gửi của Ngân hàng Thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động nhận tiền gửi tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiệt hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10242
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiPhuongDung.TT.pdfTóm tắt295.82 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiPhuongDung.TV.pdfToàn văn778.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.