Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10354
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Ngọc Thương
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Thanh khê; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại Kho bạc Nhà nước Thanh Khê.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10354
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiNgocThuong.TT.pdfTóm tắt386.71 kBAdobe PDFView/Open
DangThiNgocThuong.TV.pdfToàn văn1.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.