Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10211
Title: Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đinh, Thị Thảo
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Tín dụng xuất nhập khẩu
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 103 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp và kiến nghị mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian đến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10211
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiThao.TT.pdfTóm tắt308.85 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiThao.TV.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.