Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10240
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ Internet - Banking tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển, chi nhánh Quảng Bình
Authors: Đoàn, Thị Thanh Hương
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ Internet-banking
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Chi nhánh Quảng Bình
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 130 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận nghiên cứu chất lượng dịch vụ Internet-Banking; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu chất lượng dịch vụ Internet-Banking của ngân hàng thương mại; Chương 3.Kết quả nghiên cứu chất lượng dịch vụ Internet-Banking tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Bình; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10240
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiThanhHuong.TT.pdfTóm tắt611.39 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiThanhHuong.TV.pdfToàn văn2.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.