Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10241
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Đăk Nông
Authors: Phan, Văn Điện
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Kho bạc Nhà nước
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Đăk Nông
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước; Chương 2.Thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại Kho bạc Nhà nước Đăk Nông.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10241
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanDien.TT.pdfTóm tắt287.82 kBAdobe PDFView/Open
PhanVanDien.TV.pdfToàn văn734.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.