Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10357
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng
Authors: Lương, Thị Minh Kiều
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi cục thuế quận Liên Chiểu Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 142 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10357
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongThiMinhKieu.TT.pdfTóm tắt615.87 kBAdobe PDFView/Open
LuongThiMinhKieu.TV.pdfToàn văn899.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.