Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10270
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Quỳnh Như
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ thẻ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 123 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và thực nghiệm sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại; Chương 2.Thiết kế quá trình nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ và các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Eximbank - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10270
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiQuynhNhu.TT.pdfTóm tắt362.83 kBAdobe PDFView/Open
LeThiQuynhNhu.TV.pdfToàn văn840.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.