Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10212
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu
Authors: Trần, Anh Thư
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Hạn chế rủi ro tín dụng
Cho vay kinh doanh
Agribank Chi nhánh Hải Châu.
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 109 trang.
Table of contents: Chương 1: Những lý luận cơ bản về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh của ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu; Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10212
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranAnhThu.TT.pdfTóm tắt251.19 kBAdobe PDFView/Open
TranAnhThu.TV.pdfToàn văn738.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.