Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4053
Title: Nghiên cứu quá trình thủy phân - lên men axit xitric từ bã đậu nành bằng Aspergillus oryzae và Aspergillus niger
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tịnh
Advisor: Trương, Thị Minh Hạnh
Keywords: Axit xitric
Bã đậu nành
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4053
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn văn3.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt460.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.