Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2821
Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme glucose oxidase từ chủng nấm mốc aspergillus niger
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Lĩnh
Advisor: Đặng, Minh Nhật
Keywords: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Enzym glucose oxidase
Aspergillus niger
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2821
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.120.pdfToàn văn2.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt332.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.