Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3214
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme bromelain và nôgn độ muối đến quá trình sản xuất nước mắm
Authors: Trần, Công Hòa
Advisor: Trần, Thị Xô
Keywords: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Enzyme bromelain
Nước mắm
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3214
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt189.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.