Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5700
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
Authors: Trần, Ý Đoan Trang
Advisor: Trương, Thị Minh Hạnh
Keywords: Cây mật nhân
Eurycoma longifolia
Rễ cây mật nhân
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5700
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranYDoanTrang.TT.pdfTóm tắt491.26 kBAdobe PDFView/Open
TranYDoanTrang.TV.pdfToàn văn4.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.