Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2823
Title: Nghiên cứu quá trình tạo sản phẩm probiotic nước trái cây từ vi khuẩn lactobacillus
Authors: Nguyễn, Thị Thu Nga
Advisor: Trương, Thị Minh Hạnh
Keywords: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Probiotic
Nước trái cây
Vi khuẩn lactobacillus phantarum
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2823
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn văn1.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt228.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.