DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ thực phẩm và đồ uống >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2820

Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng enzym glucose oxidase để cải thiện độ nở của bánh mì
Tác giả: Nguyễn, Hữu Phước Trang
Người hướng dẫn: Đặng, Minh Nhật
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm và đồ uống
Enzym glucose oxidase
Bánh mì
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2820
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt605,89 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback