Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9762
Title: Đánh giá hiệu năng các phương pháp nhận dạng mặt người trên hệ thống nhúng
Authors: Hồ, Anh Trang
Advisor: Huỳnh, Việt Thắng, TS.
Keywords: Hệ thống nhận dạng khuôn mặt
Phương pháp nhận dạng mặt người
Hệ thống nhúng
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 98 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hệ thống nhận dạng mặt người; Chương 2.Kỹ thuật trích chọn đặc trưng và phương pháp phân lớp ứng dụng trong nhận dạng mặt người; Chương 3.Thực hiện nhận dạng khuôn mặt trên Kit Raspberry PI; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9762
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoAnhTrang.TT.pdfTóm tắt622.54 kBAdobe PDFView/Open
HoAnhTrang.TV.pdfToàn văn2.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.