Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9412
Title: Nghiên cứu hệ thống MIMO truyền dữ liệu bằng ánh sáng nhìn thấy được (VLC)
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Advisor: Nguyễn, Văn Tuấn, PGS.TS.
Keywords: Mô hình hệ thống MIMO VLC.
Ứng dụng matlab
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 78 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hệ thống truyền dữ liệu bằng ánh sáng nhìn thấy được (VLC); Chương 2.Các kỹ thuật xử lý trong hệ thống MIMO truyền dữ liệu bằng ánh sáng nhìn thấy được; Chương 3.Xây dựng mô hình hệ thống MIMO VLC; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9412
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuyenTrang.TT.pdfTóm tắt423.67 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuyenTrang.TV.pdfToàn văn2.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.