Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9654
Title: Ứng dụng mạng Nơ-ron nhân tạo trong nhận dạng chữ số viết tay trên FPGA
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh
Advisor: Huỳnh, Việt Thắng, TS.
Keywords: Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo
Công nghệ FPGA
Hệ thống nhận dạng mẫu
Nhận dạng chữ số viết tay
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 91 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Ứng dụng mạng Nơ-ron nhân tạo trong nhận dạng chữ số viết tay trên máy tính; Chương 3.Thực hiện các phép toán với dấu phẩy động cơ sở cho hiện thực hóa mạng Nơ-ron nhân tạo trên FPGA; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9654
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKimAnh.TT.pdfTóm tắt883.51 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKimAnh.TV.pdfToàn văn2.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.