Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8434
Title: Điều khiển camera bám đuổi mục tiêu di động
Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch
Advisor: Nguyễn, Thị Anh Thư, TS.
Keywords: Camera
Điều khiển Camera bám đuôi mục tiêu di động
Hệ thống điều khiển camera quay
Bám đuổi đối tượng di động
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 76 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển camera bám đuổi mục tiêu di động, Chương 2: Nghiên cứu và đề xuất phần cứng và phần mềm cho hệ thống điều khiển camera bám đuổi mục tiêu di động; Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống camera bám đuổi mục tiêu di động; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8434
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocThach.TT.pdfTóm tắt834.71 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocThach.TV.pdfToàn văn2.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.