Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8433
Title: Nghiên cứu giải thuật bám đuổi đối tượng sử dụng bộ lọc Particle
Authors: Trần, Ngọc Khoa
Advisor: Hồ, Phước Tiến, TS.
Keywords: Bám đuổi đối tượng
Bộ lọc Particle
Nghiên cứu
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 89 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về bám đuổi đối tượng; Chương 2: Bài toán bám đuổi đối tượng sử dụng bộ lọc Particle; Chương 3: Xây dựng giải thuật bám đuổi đối tượng sử dụng bộ lọc Particle; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8433
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocKhoa.TT.pdfTóm tắt1.7 MBAdobe PDFView/Open
TranNgocKhoa.TV.pdfToàn văn3.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.