Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9823
Title: Thiết kế và thi công Robot bám đuôi đối tượng trên nền hệ thống nhúng
Authors: Lưu, Thành Bắc
Advisor: Huỳnh, Việt Thắng, TS.
Keywords: Robot
Phát hiện đối tượng
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 80 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Giới thiệu thuật toán phát hiện đối tượng; Chương 3.Xây dựng thuật toán bám đuổi đối tượng trên hệ thống nhúng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9823
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuThanhBac.TT.pdfTóm tắt423.28 kBAdobe PDFView/Open
LuuThanhBac.TV.pdfToàn văn3.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.