Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10297
Title: Thiết kế, thi công hệ thống giám sát và cảnh báo các thông số môi trường cho phòng thí nghiệm Vilas258
Authors: Nguyễn, Văn Thiên
Advisor: Huỳnh, Việt Thắng, TS.
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Hệ thống giám sát và cảnh báo thông số môi trường
Phòng thí nghiệm VILAS258
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 84 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Cơ sở lý thuyết; Chương 3.Thiết kế hệ thống;...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10297
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanThien.TT.pdfTóm tắt532.29 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThien.TV.pdfToàn văn1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.