Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10019
Title: Nghiên cứu các kỹ thuật giảm nhiễu tự giao thoa trong hệ thống vô tuyến song công
Authors: Dương, Thế Bình
Advisor: Nguyễn, Lê Hùng, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Vô tuyến song công
Kỹ thuật giảm nhiễu tự giao thoa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 95 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hệ thống vô tuyến song công; Chương 2.Kỹ thuật giảm nhiễu tự giao thoa trong miền không gian lan truyền; Chương 3.Kỹ thuật giảm nhiễu tự giao thoa trong miền tương tự; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10019
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongTheBinh.TT.pdfTóm tắt993.61 kBAdobe PDFView/Open
DuongTheBinh.TV.pdfToàn văn2.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.