Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8430
Title: Nghiên cứu hiệu năng hệ thống đa chặng phối hợp trên kênh Fading Rayleigh trong thông tin di động LTE/LTE-Advanced
Authors: Nguyễn, Văn Thái Hưng
Advisor: Nguyễn, Văn Tuấn, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin di động LTE/LTE-Advanced
Hệ thống đa chặng phối hợp
Kênh Fading Rayleigh
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 101 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin di động LTE/LTE-Advance; Chương 2: Các kỹ thuật chuyển tiếp trong hệ thống đa chặng phối hợp; Chương 3: Kỹ thuật đa chặng phối hợp trong hệ thống thông tin di động LTE/LTE-Advanced; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8430
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanThaiHung.TT.pdfTóm tắt363.93 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThaiHung.TV.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.