Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9761
Title: Giám sát và điều khiển các thiết bị bảo quản trong kho hàng sử dụng truyền thông không dây
Authors: Lê, Thị Oanh
Advisor: Nguyễn, Văn Cường, PGS.TS.
Keywords: Truyền thông không dây
Giao thức MiWi
Giám sát hệ thống
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 92 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về mạng không dây; Chương 2.Giao thức không dây MiWi của Microchip; Chương 3.Thiết kế mạng giám sát và điều khiển các thiết bị trong kho hàng sử dụng truyền thông không dây.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9761
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiOanh.TT.pdfTóm tắt884.67 kBAdobe PDFView/Open
LeThiOanh.TV.pdfToàn văn2.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.