Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8436
Title: Nghiên cứu kỹ thuật ước lượng kênh truyền và tách dữ liệu trong hệ thống OFDM với tiền tố vòng ngắn
Authors: Lê, Hoàng Nguyên
Advisor: Nguyễn, Lê Hùng, PGS.TS.
Keywords: Kênh truyền vô tuyến
Kỹ thuật OFDM
Tiền tố vòng ngắn
Hệ thống OFDM
Kỹ thuật ước lượng kênh truyền
Tách dữ liệu
Ngôn ngữ Matlab
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 94 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về kênh truyền vô tuyến; Chương 2: Kỹ thuật OFDM; Chương 3: Ước lượng kênh truyền và tách dữ liệu trong hệ thống OFDM với tiền tố vòng ngắn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8436
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHoangNguyen.TT.pdfTóm tắt1.36 MBAdobe PDFView/Open
LeHoangNguyen.TV.pdfToàn văn1.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.