Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8522
Title: Nghiên cứu đặc tính hệ thống thông tin quang không dây sử dụng mô hình Gamma - Gamma trong điều kiện nhiễu loạn khí quyển
Authors: Lê, Hoàng Nguyên
Advisor: Nguyễn, Văn Tuấn, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống truyền dẫn quang không dây
Mô hình Gamma - Gamma
Môi trường nhiễu loạn không khí
Kỹ thuật FSO
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 81 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về hệ thống truyền thông quang không dây FSO; Chương 2: Giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin quang Coherence; Chương 3: Những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tuyến truyền dẫn quang và mô hình gamma-gamma; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8522
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHoangNguyen.TT.pdfTóm tắt1.35 MBAdobe PDFView/Open
LeHoangNguyen.TV.pdfToàn văn3.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.