Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8435
Title: Thiết kế hệ thống nhúng cho ứng dụng giải trí thời gian thực trên nền Android
Authors: Nguyễn, Viết Khiêm
Advisor: Nguyễn, Văn Cường, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống nhúng
Ứng dụng giải trí thời gian thực
Nền Android
Thiết kế hệ thống
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 85 trang.
Table of contents: Chương 1: Giới thiệu một số khái niệm liên quan đến hệ thống nhúng; Chương 2: Giao thức truyền dữ liệu thời gian thực và chuẩn Video số H.264/AVC; Chương 3: Xây dựng ứng dụng giải trí thời gian thực trên hệ thống nhúng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8435
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVietKhiem.TT.pdfTóm tắt690.61 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVietKhiem.TV.pdfToàn văn1.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.