Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9760
Title: Nghiên cứu đặc tính của hệ thống thông tin quang không dây (FSO) sử dụng kỹ thuật phân tập không gian
Authors: Lê, Tiến Khoa
Advisor: Nguyễn, Văn Tuấn, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin quang không dây (FSO)
Kỹ thuật phân tập không gian
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về thông tin quang không dây; Chương 2.Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống FSO; Chương 3.Kỹ thuật phân tập; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9760
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTienKhoa.TT.pdfTóm tắt1.29 MBAdobe PDFView/Open
LeTienKhoa.TV.pdfToàn văn2.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.