Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8431
Title: Thiết kế Anten vi dải băng rộng
Authors: Lê, Văn Cung
Advisor: Trần, Thị Hương, TS.
Keywords: Anten vi dải
Anten vi dải băng rộng
Thiết kế
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 106 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về Anten vi dải; Chương 2: Anten vi dải hình chữ nhật; Chương 3: Anten vi dải băng rộng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8431
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanCung.TT.pdfTóm tắt1.84 MBAdobe PDFView/Open
LeVanCung.TV.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.