Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9557
Title: Phát triển du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Như Nguyên
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Du lịch khám chữa bệnh
Phát triển du lịch khám chữa bệnh
Đà Nẵng
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.05; 98 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển du lịch khám chữa bệnh; Chương 2.Thực trạng phát triển du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9557
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanNhuNguyen.TT.pdfTóm tắt368.91 kBAdobe PDFView/Open
PhanNhuNguyen.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.