Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9401
Title: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước ở tỉnh Bình Định
Authors: Phạm, Văn Thành
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản lý ngân sách Nhà nước
Tỉnh Bình Định
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.05; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về ngân sách Nhà nước và quản lý ngân sách Nhà nước; Chương 2.Thực trạng quản lý NSNN tỉnh Bình Định; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NSNN tỉnh Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9401
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanThanh.TT.pdfTóm tắt178.1 kBAdobe PDFView/Open
PhamVanThanh.TV.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.