Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10085
Title: Giải pháp giảm nghèo ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Authors: Hoàng, Thị Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn, Thế Tràm, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Giảm nghèo
Hộ nghèo
Huyện Minh Hóa
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 123 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về giảm nghèo; Chương 2.Thực trạng giảm nghèo ở huyện Minh Hóa tỉnh Thái Bình; Chương 3.Phương hướng, giải pháp giảm nghèo ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10085
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiThanhHuyen.TT.pdfTóm tắt323.19 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiThanhHuyen.TV.pdfToàn văn868.84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.