Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10084
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức phường trên địa bàn quận Cẩm Lệ
Authors: Ngô, Tuấn Anh Việt
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Đào tạo công chức
Cán bộ công chức phường
Quận Cẩm Lệ
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức cấp phường; Chương 2.Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức cấp phường tại quận Cẩm Lê thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức cấp phường trên địa bàn quận Cẩm Lệ trong thời gian đên.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10084
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoTuanAnhViet.TT.pdfTóm tắt465.18 kBAdobe PDFView/Open
NgoTuanAnhViet.TV.pdfToàn văn1.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.