Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9380
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo tại tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Quý Đạt
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, TS.
Keywords: Nghèo
Nhân tố ảnh hưởng
Tỉnh Quảng Nam
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan lý thuyết về nghèo; Chương 2.Tổng quan kinh tế xã hội và thực trạng nghèo tại tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9380
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeQuyDat.TT.pdfTóm tắt248.19 kBAdobe PDFView/Open
LeQuyDat.TV.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.