Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10082
Title: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Nga
Advisor: Lê, Dân, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Nông nghiệp
Bình Định
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp; Chương 2.Thực trạng phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định; Chương 3.Phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Hoài Nhơn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10082
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyNga.TT.pdfTóm tắt284.86 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyNga.TV.pdfToàn văn987.48 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.